Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 7

Skapad 2018-12-06 10:22 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Grundläggande kemi för år 7

Innehåll

Kemi – mål för åk 7

Ämnenas små beståndsdelar och kemiska reaktioner

 

Syfte (enl. Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

Innehåll/mål:

 

q  Vad kemi handlar om

q  Vad en atom och en molekyl är

q  Vad ett grundämne är och ungefär hur många grundämnen som finns

q  Känna till att grundämnena finns ordnade i det periodiska systemet

q  Indelning av grundämnen i metaller och ickemetaller

q  Vad en kemisk förening är

q  Egenskaper och förekomst hos några grundämnen och kemiska föreningar

q  Formler och molekylmodeller för att beskriva hur enkla molekyler är uppbyggda

q  Veta något om äldre tiders syn på hur ämnen är uppbyggda och dagens syn på hur ämnen är uppbyggda

q  Använda partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har.

q  Kunna förklara varför atomer är oladdade

q  Använda det periodiska systemet för att hitta namn, kemiskt tecken och atomnummer hos ett ämne

q  Veta vad atomnumret visar

q  Vilka tre olika former ämnen finnas i och vad övergångarna mellan dem kallas

q  Kunna beskriva hur molekyler rör sig i de tre formerna

q  Förstå att övergångar från en form till en annan inte förändrar vilket ämne det är eller vilka beståndsdelar som ämnet är uppbyggt av

q  Skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion

q  Laborationer och undersökningar

q  Dokumentation av laborationer

 

Bedömning:

Lärarna kommer att bedöma på vilket sätt du:

 

Ø  Genomför undersökningar och formulerar frågeställningar och planeringar

Ø  Drar slutsatser utifrån undersökningarna och kopplar samman dessa med kemiska modeller och teorier

Ø  För resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på förbättringar av undersökningarna

Ø  Dokumenterar undersökningarna

Ø  Visar kunskaper om materiens uppbyggnad, omvandlingar och andra kemiska sammanhang genom användning av kemins begrepp, modeller och teorier

Ø  För resonemang om kemiska processer

Ø  Undersöker hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver kemiska samband

 

Bedömningen sker under lektioner, laborationer, vid prov

 

Prov på området: to 13/12

 

Litteratur: Kemiboken s. 10-15, 31-44, 45-49, 75-79

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: