Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella väpnade konflikter

Skapad 2018-12-06 10:26 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Se uppgift på classroom

Innehåll

Se uppgift på classroom

Matriser

Sam
Aktuella väpnade konflikter

E
C
A
Diskutera orsaker till konflikten Diskuterar politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av lösningar på konflikten
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Ger argument för vilka lösningar du tycker är bäst Diskuterar vad du anser om andra lösningar
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Använder flera källor Gör källhänvisningar Diskuterar källornas trovärdighet
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Skriver ett självständigt, strukturerat arbete Formulerar dig självständigt i förhållande till källorna
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: