Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Vasatiden

Skapad 2018-12-06 10:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Historia
Under Vasatiden blir Sverige ett självständigt land där kungen får mer makt och kungamakten går i arv. Kungen blir kyrkans högsta chef och påven förlorar sin makt över kyrkorna i norra Europa. Det blir klockuppror och bondeuppror.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

- Gustavs äventyr i Dalarna
- Gustavs uppror mot danskarna
- Hur kyrkans makt ändras och kungens makt ökas
- Reformationen
- Klockupproret
- Dackefejden
- Gustav inför arvsrike
- Kungarna under Vasatiden
- Hur människorna lever och vilken roll kvinnor/flickor och män/pojkar har under Vasatiden

Hur ska vi jobba med Vasatiden?

- Gemensamma genomgångar där vi läser texter och svarar på frågor

- Enskilt arbete

- Skriftliga uppgifter

- gruppdiskussioner

- Se filmer

Bedömning:

- Du kommer att bli bedömd hur väl du kan resonera kring de viktiga händelserna under Vasatiden (se ovan på innehåll).

- Vi kommer ha ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.
- Jag kommer bedöma hur väl du deltar i diskussioner under lektionstid.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tidsperioder
 • Hi  A 6
Du är på väg att kunna berätta om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  A 6
Du är på väg att kunna diskutera hur samhället förändras, vad människor för och hur de lever. Du är på väg att diskutera orsaker och följder till detta.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  A 6
Du är på väg att kunna undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du är på väg att kunna beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda källmaterial
 • Hi  A 6
Du är på väg att kunna använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du är på väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
 • Hi  A 6
Du är på väg att kunna visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du är på väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
 • Hi  A 6
Du är på väg att kunna använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: