Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättsväsende, processrätt, straffrätt - rättsutredning

Skapad 2018-12-06 10:54 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
I det här momentet fördjupar vi oss ytterligare i processrätt och straffrätt genom att studera tvistemål och brottmål. Du kommer att studera dessa fält mer ingående och göra en egen rättsutredning inom ett aktuellt rättsområde. Vi kommer även att besöka tingsrätten för att lyssna till en förhandling kring ett brottmål.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta med området:

Klassen lyssnar till föreläsningar inom området.

Klassen analyserar, diskuterar och resonerar kring tvister och brottmål för att ytterligare träna det juridiska språket.

Klassen tar del av olika program och filmer kring ämnesområdet.

Klassen arbetar med olika problemlösningar inom tvister och brott.

Så här kommer området att examineras:

Genom deltagande i resonemang och analyser av problem inom området.

Genom en enskild skriftlig rättsutredning kring ett juridiskt område som lottas bland eleverna i klassen. Arbetet ska formuleras som en mindre vetenskaplig rapport.

Arbetet pågår under veckorna 48 - 51 och lämnas in via Unikum och kommer att kontrolleras via Urkund.

Efter genomgånget arbetsområde ska eleven ha följande kunskaper:

- kunskap om  regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.

- kunskap om hur ett misstänkt brott behandlas från anmälan till domslut. I processen ingår förundersökning, gripande och häktning, åtal, huvudförhandling samt överklagande.

- kunskap om de olika rollerna i en huvudförhandling. De olika rollerna där utgörs av åklagare, tilltalad, försvarare (advokat), domare, nämndemän samt vittne.

- kunskap om de olika juridiska begreppen som är kopplade till momentet och som tas upp och förklaras i läroboken och i andra källor. 

- kunnat formulera en enklare form av rättsutredning kring ett juridiskt problem enligt den mall som presenterats.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
  Jur  -
 • Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
  Jur  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
  Jur  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
  Jur  E
 • Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Jur  A
 • Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
  Jur  C
 • Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
  Jur  E

Matriser

Jur
Rättsväsende, processrätt, straffrätt - rättsutredning

Rubrik 1

Rättsväsende, processrätt, straffrätt - rättsutredning
Betyget E
>
Betyget D
Betyget C
>>
Betyget B
Betyget A
>>>
Juridiska begrepp
Eleven redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt/ och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med /viss/ säkerhet i relevanta sammanhang.
Du redogör översiktligt för de begrepp som är relevanta för fallet, exempelvis instans, praxis, domslut. Du använder begreppen i din problemlösning med viss säkerhet och i relevanta sammanhang.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du redogör utföriigt och nyanserat för de begrepp som är relevanta för fallet, exempelvis instans, praxis, domslut. Du använder begreppen i din problemlösning med viss säkerhet och i relevanta sammanhang.
Lösa problem med given rättskälla
Utifrån enkla/ komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt /identifierar och beskriver eleven utförligt/ löser eleven med tillfredsställande /gott/ resultat /genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla/ givna problem med hjälp av given rättskälla.
Du löser uppgiften genom enkla fallbeskrivningar. Lösningen är tillfredsställande med hjälp av en uppenbar rättskälla, exempelvis lagtext och domslut.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du löser uppgiften genom enkla fallbeskrivningar och identifierar samt beskriver utförligt de olika problem som finns kopplade till lagstiftningen. Lösningen är tillfredsställande genom att tolka och tillämpa relevanta rättskällor, exempelvis lagtext och domslut. Du upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du löser uppgiften genom komplexa fallbeskrivningar och identifierar samt beskriver utförligt och nyanserat de olika problem som finns kopplade till lagstiftningen. Lösningen är god genom att tolka och tillämpa relevanta rättskällor, exempelvis lagtext och domslut.
Resonemang om lagstiftningens effekter
Eleven resonerar kring sitt lösningsförslag och drar slutsatser kring lagstiftningens effekter inom straff- och processrätt.
Du för enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser, beskriver översiktligt frågor i samhället som rör straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du motiverar ditt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel..
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du motiverar ditt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser, exempelvis kring lagstiftningens samhällseffekter samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: