Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

03A_Jaget i verkligheten - BILD SSA 18-19

Skapad 2018-12-06 11:02 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Bild
Tänk projektet som ett kreativt CV. Hur ska du sticka ut i mängden?.... När du vill söka jobb, skola eller annan form av vidareutveckling.I detta bildprojekt ska du marknadsföra dig... Vad vill du visa för mottagaren, Hur vill du att andra ska uppfatta dig? Ditt verk kan vara föreställande, abstrakt eller poetiskt..Hur lyfter du fram dig själv bäst?

Innehåll

Mål

Du ska kunna;

 • skapa berättande och informativa bilder
 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
 • se samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet

Arbetets innehåll

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

Du som elev ska;
1.  FORSKA - ANALYSERA
Ta reda på vem du är, kanske i samtal med andra gör en minmap

2.  INTRODUKTION/GENOMGÅNG - av arbetsuppgiften (läraren)
Keynotepresentation som visar uttryck och blandtekniker.

Du ska skapa ett tvådimensionellt verk, kanske med tredimensionella delar .

 
3. PLANERA/HÄMTA INSPIRATION/SKISSA - låt fantasin flöda bortom gränserna.

 1. Planera och komponera
  Skissa flera skisser så att du kan välja, se till att du får med de delar du vill lyfta fram. 

 2. Välj tekniker/material/uttryck som du vill praktisera.
  Val av uttryck/teknik/material är helt valfritt men du ska använda flera eftersom du ska arbeta med blandteknik, du kan också återanvända redan färdiga produkter (tecknade porträttet, fotografier du tagit) som du omarbetar så att de passa in i ditt eget arbete.

  Förslag på uttryck
  kan vara flera som; 
  Känslor - skräck, humor, sorg, glädje.
  Tillstånd - givmild, balanserad, harmonisk
  Hur vill du uttrycka dig själv?


  Tekniker i tvådimensionellt verk
  ;
  Du ska ha fyra tekniker/material i ditt tvådimensionella verk;
  Förslag;
  1. Måleri;  akryl, akvarell, oljepastell, torrpastell, krita, färgpenna.
  2. Teckna; blyerts, kol, grafit.
  3. Datorteknik; fotografera, redigera, collage, bildbehandling,
  4. Udda material; tyg, plast, snöre, tråd, kabel, löv m.m.

Viktigt att också fundera på är hur mycket tid och energi du kan och vill ägna till arbetet och ta hänsyn till detta med dina val av tekniker och material.

4. SKAPA  - formge ditt verk
Du bestämmer själv vilka material och uttryck ditt verk ska ha.
Innan du sätter igång ska du resonera både med en kompis och lärare om fördelar och nackdelar med dina skisser/planeringar.

5. DOKUMENTATION - arbetsprocessen (från arbetets början till slutresultat)
Ska dokumenteras i form av fotografier och texter på lärloggen

6. PRESENTATION
 
Presentation av dina tankar och idéer görs på lärloggen

7. REFLEKTION  - utvärdering
Görs i lärloggen.

Redovisningsform

ELEVUTSTÄLLNING - på skolområdet.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning

Jaget i verkligheten - ett kreativt CV

 

Du ska;
ANALYSERA/UNDERSÖKA/TOLKA

tekniker - metoder - motivval - materialval - färg/formspråk - budskap - sändare - mottagare

Du ska;
KOMMUNICERA

Låt betraktaren beröras - påverkas och reagerar
Temat för uppgiften är;  Jaget -i verkligheten ett kreativt CV
Temat ska uttryckas med; känsla el tillstånd
Berättande - informativt - medryckande - tydlighet

Du ska använda;
BILD/FORMSPRÅKET, TEKNIKER/VERKTYG/MATERIAL, TEKNISK KVALITE  

Du ska arbetar med;
2-DIM VERK - BLANDTEKNIK
Du kommer göra en bild i blandteknik  som visar på följande;
pensel/pennteknik - datorteknik - udda material - text - material (ex: akryl, akvarell, oljepastell, torrpastell, krita, färgpennablyerts, kol, grafitfotografera, redigera, collage, bildbehandling, tyg, plast, snöre, tråd, kabel, löv m.m.) - använda - kombinera - sätta ihop - placering på bildytan - storlek - återanvända - genomarbeta - utveckla - omarbeta - kvalité

Matriser

Bl
BILD basmatris, nationell åk9 FÖRENKLAD

SJÄLVPORTRÄTT tecknat/fotograferat

Vad du gör
På väg
På väg att nå grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utveckla nivå
Täcker betyget A
Bildspråk
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk så att BUDSKAPET framgår
Likhet med dig själv, känns bilden som du?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt
Ditt bildspråk är: - utvecklat
Ditt bildspråk är: - välutvecklat
Genomarbetade uppgifter
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
Du har lagt ner tid och energi på att arbetet blir så bra det bara kan bli, så att man förstår vad du menar ex: noggrannhet, genomtänkt idé
På väg
Ditt arbete är: -delvis genomarbetat
Ditt arbete är: -relativt väl genomarbetat
Ditt arbete är: -väl genomarbetat
Skapa med olika tekniker...
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt för att skapa olika uttryck.
Du tecknar och fotograferar bilder
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen (.....................) Du handlingsalternativ som med (......) leder framåt.
Hur du ser till att ditt arbete går framåt, med egna tankar eller med en hel del hjälp.
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ som leder framåt.
Du - formulerar och väljer alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du - formulerar och väljer alternativ som leder framåt.

2-dimensionellt verk

Vad du gör
På väg
På väg att nå grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utveckla nivå
Täcker betyget A
Bildspråk
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk så att BUDSKAPET framgår
Hur du gjort din bild så den berättar det du tänkt ex linjer, färgtänk, idé
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt
Ditt bildspråk är: - utvecklat
Ditt bildspråk är: - välutvecklat
Genomarbetade uppgifter
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
Du har lagt ner tid och energi på att arbetet blir så bra det bara kan bli, så att man förstår vad du menar ex: noggrannhet, genomtänkt idé
På väg
Ditt arbete är: -delvis genomarbetat
Ditt arbete är: -relativt väl genomarbetat
Ditt arbete är: -väl genomarbetat
Skapa med olika tekniker...
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt för att skapa olika uttryck.
Du gör bilder på olika sätt med olika metoder och tekniker ex klippa-klistra, lera....
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt
Prövar - omprövar
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, hur du sätter ihop de delar du har.
På väg
Du - prövar
Du - prövar och omprövar
Du - prövar och omprövar systematiskt
Kombinera/Planera
DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett (....... ) sätt.
Du arbetar med färg och form för att skapa nya bilder, färger... blandar och sätter ihop
På väg
Du kombinerar - i huvudsak fungerande
Du kombinerar: - relativt väl fungerande
Du kombinerar: - väl fungerande
Idéer och bearbetning
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet. Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer
Du utvecklar: - delvis egna idéer
Du utvecklar: - egna idéer
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen (.....................) Du handlingsalternativ som med (......) leder framåt.
Hur du ser till att ditt arbete går framåt, med egna tankar eller med en hel del hjälp.
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ som leder framåt.
Du - formulerar och väljer alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du - formulerar och väljer alternativ som leder framåt.

Bedömning för hela arbetsområdet

Vad du gör
På väg
På väg att nå grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utveckla nivå
Täcker betyget A
Presentation
Du kan presentera dina bilder ( .......... ) till syfte och sammanhang.
Hur du kan koppla ihop det du gjort med det som var uppdraget i ord och/eller bild. Berättar om vad du skapat
På väg
Du presenterar: - med viss anpassning
Du presenterar: - med relativt god anpassning
Du presenterar: - med god anpassning
Omdöme om eget arbete
Du kan ge (..........) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns.
På väg
Du ger: - enkla omdömen
Du ger: - utvecklade omdömen
Du ger: -välutvecklade omdömen
Tolka-resonera
DU kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då (....................) resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Hur utvecklat, med ett ord eller flera sätt, du kan berätta vad du tycker om, ser i de verk vi analyserar
På väg
DU för - enkla och till viss del underbyggda resonemang
DU för - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
DU för -välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Begrepp
DU beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion (............) med (............) användning av ämnesspecifika begrepp.
Hur du beskriver de verk vi tittar på och vilka bildord/bildbegrepp du kan använda när du diskuterar
På väg
Du beskriver: - på ett enkelt sätt - viss användning av begrepp
Du beskriver: - på ett utvecklat sätt - relativt god användning av begrepp.
Du beskriver: - på ett välutvecklat sätt - god användning av begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: