Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English in 4A,4B.4C

Skapad 2018-12-06 11:19 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Here you can find out what we are working with this year, why and what you are expected to learn.
Grundskola 4 Engelska
Isn´t it exciting? During this year we will learn the basics in English, most important - how to make conversation. Of course we will learn lots of new words and phrases and some grammar as well.

Our English book "What's up" will guide us through all this, but there will definitely be lots of other exercises to make it even more fun.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Övergripande mål:


Långsiktiga mål:

 • Utveckla språklig säkerhet såväl muntligt som skriftligt.
 • Utveckla din läs och hörförståelse.

Arbetsbeskrivning

 • Du kommer att få lära dig genom att arbeta i vårt läromedel "What's up"
 • Du kommer att få lyssna på engelska texter, läsa, översätta och skriva texter, samtala på engelska, läsa ramsor, leka lekar och sjunga sånger.
 • Du kommer att få träna på din engelska i workbook, på webben och på arbetsblad

Bedömning

Jag kommer att bedöma det du har lärt dig genom:
 • lyssna till ditt muntliga deltagande på lektionerna
 • ditt arbete i workbook och arbetsblad
 • muntliga och skriftliga förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska årskurs 4

Engelska i klass 4.
>>>
>>>
>>>
>>>
Tala engelska
Jag är lite osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Jag är på god väg. Försöker ibland uttrycka mig på engelska. I bland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Jag är aktiv och försöker uttrycka mig på engelska. Ibland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Jag är aktiv med att uttrycka mig på engelska och visar god förmåga att anpassa mitt tal till olika sammanhang.
Ordförråd Lära sig nya ord och kunna använda dem.
Jag har fortfarande ett litet ordförråd så det kan vara svårt att säga det jag vill. Jag behöver träna och lära mig fler ord.
Jag lär mig många av de nya ord vi tränar på. Jag kan med visst stöd uttrycka mig med hjälp av det ordförråd jag behärskar.
Jag behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Jag kan själv uttrycka mig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Jag kan med säkerhet uttrycka mig med ord, fraser och meningar. Jag kan i viss mån anpassa mig till situation och mottagare.
Svara på och ställa frågor.
Jag kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Jag kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med en mall som hjälp ställa egna frågor.
Jag behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Jag är säker då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
Jag är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Jag kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med huvudsakligen rätt uttal.
Jag behärskar till största delen att uttala de ord vi lärt oss och läser med ett ok engelskt uttal.
Jag uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
Jag förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Jag förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Jag kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.
Jag har en god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
Jag behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Jag försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Jag kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: