Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julestjerner

Skapad 2018-12-06 12:15 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
genre
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Årets julkaldender er ideel for en indgang til fortællende tekster og film for alle aldre i grunskolen.

Innehåll

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

 

Eleverna ska dagligen hemma tillsammans med en förälder/vuxen tittar på den danska julkalendern.

I modersmålslektionerna prater vi om personerna, miljön - en realistisk och fantastisk plan i berättelsen samt vilka element som krävs i en spännande historia.

Här ges eleverna möjlighet till att utveckla  följande förmågor på danska:

Att hantera information

Att analysera

Att kommunicera

Att förvärva nya begrepp

 

Hur:

Tillsammans tittar vi på 1. avsnitt av julkalendern där personerna, miljön presenteras samt där problematiken inleds.

Vi kollar av relationerna mellan personerna genom att prata om vem som är hjälten, fienden, huvudpersonen och bipersonerna, hjälparen, motståndaren samt om huvudperson kommer ut för några prov där denne skaffar sig någon erfarenhet för att kunna återgå till hemmet så att det kan bli jul på 24 avsnitt.

Berättarmodellens element och begrepp presenteras i samtalen kring dagens avsnitt. Höjdpunkt, vändpunkt, problem, spänningsmässig avrundning.

Vi prater om verklighet och fantasi samt tränar att använda begrepp som tillhör dessa värld samt tränar att använda begrepp som presenteras och är specifika i julkalendern.

 

När: I decembers modersmålslektioner

 

Text kan här tolkas som handlingen i film

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- läsa högt, läsa tyst

 

hur du berättar om de  texter du läste eller hörde
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
.jämföra bokstäverna mellan modersmål och svenska alfabetet
.om du kan skilja bokstäverna på svenska från dem på modersmålet
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
.du ska läsa sagor, rim och ramsor
.om du kan rim och ramsor som ni pratade om på lektionerna
Beskrivande, förklarande och instruerande texter /berättelse i textform eller film för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.Här är det såklart julkalendern, där är i fokus, som vi och du hemma ska titta på, följa med i och på lektionen ska prata om.

På lektionerna arbetas med typiska drag i berättargenern julekalender, relationer och roller, specifika begrepp

.om du kan berätta om typiska drag och element i julkalendergenren, känner och i din tala och i skrivna texter kan använda begrepp från julkalendern

om du kan tala och berätta om personerna och deras relationer och roller

     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
skriva alla bokstäver, skriva enkla meningar
- om du kan alla bokstäver

- om du kan skriva enkla meningar

- om du kan skriva kortare texter

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

.du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . .prata om vad nya ord betyder .om du kan nya ord

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
Du ska jämföra ordning av orden i meningar på modersmålet och svenska
- om du kan skilja ordning av orden i meningarna på modersmålet
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
Du ska titta på korta filmer och berätta vad som var på filmen

berätta om vad som hänt i ditt liv

- om du kan berätta om vad du upplevt i ditt liv
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
Du ska  lyssna på dikter och låtar från länder där modersmålet talas
- om du kan berätta om dikter och låtar du lyssnat på
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

Du ska prata om vad nya ord betyder
- om du kan nya ordFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Du ska berätta gåtor och lösa dem som du läser och hör
- om du kan berätta  gåtor och lösa gåtor du hör och läser
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Du ska läsa kortare texter om hur man firar födelsedagar, högtider samt traditioner
- om du kan om berätta olika danska traditioner och högtider  

Uppgifter

  • Link til julkalender. Se julekalender dagligt i december med en voksen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: