Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken: Grekland och Romarriket år 7

Skapad 2018-12-06 13:18 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
Antiken är en lång tidsperiod, ungefär 800 f.Kr - 500 e.Kr., som vi delar upp i det antika Grekland och Romarriket. Vi ska försöka förstå hur människor i olika samhällsgrupper levde, tänkte och agerade. Vi studerar några förändringar som skedde och hur de påverkade människorna som levde då samt vilka spår vi kan se av tiden idag. I Athen, i Grekland, utvecklades grunderna till demokrati. Romarriket var det första imperiet i Europa. Det växte fram genom erövringskrig. Genom bl.a krig, handel, arkitektur och statsbildning kom det att påverka andra delar av Europa.

Innehåll

Mål:

 •  kunskaper om hur de grekiska statsstaterna växte fram och hur demokratin fungerade.
 •  förstå hur Romarriket kunde växa så mycket och hur romarriket påverkade de områden de lade under sig.
 •  förstå vilka spår det antika Grekland och Romarriket lämnat kvar till perioder efter.
 •  kunskaper om hur olika samhällsklasser levde, tänkte och agerade under den här tidsperioden.

Arbetssätt:

Genomgångar, övningar, filmklipp och diskussioner.

All planering och uppgifter läggs ut på Google Classroom. 

Bedömning:

Bedömning utifrån delaktighet på lektionerna samt skriftligt genom:

 • Uppgifter under lektionstid
 • Test uppdelat i flera delar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia år 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och resonemang
Kunskaper om händelser och personer. Kan förklara orsaker och konsekvenser samt beskriva hur människorna hade det i Grekland och i Romarriket.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer
Samband mellan t.ex. Grekland och Romarriket. Kan se spår av Antiken idag.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Kan använda och förklara begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: