Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2018-12-06 13:37 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Svenska åk 1.
Grundskola 1 Svenska
I ämnet svenska ska du få träna din förmåga att lyssna, tala, skriva och läsa. Du ska även få utveckla intresse och nyfikenhet om böcker.

Innehåll

Syfte

Det övergripande syftet är att du ska lära dig läsa, skriva, tala och lyssna så att du når kunskapsmålen i år 3.

Du ska

 • få ett intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar korta ord.
 • du ska utveckla din förmåga att läsa ord, meningar och texter.
 • bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • du ska utveckla din förmåga att skriva ord och kortare texter, först tillsammans och sen på egen hand.
 • kunna samtala i grupp dvs både lyssna och tala
 • få ska utveckla ett intresse för skönlitterära texter och faktatexter
 • du ska utveckla din förmåga att förstå innehållet i och tolka olika texter

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav. 
 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta om något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
 • läsa enkla ordbilder t.ex. jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver (versaler och gemener).
 • använda stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.
 • använda Chromebooks som ett verktyg i din språkutveckling. 

Arbetssätt

För att du ska nå målen kommer vi att:

 • arbeta med bokstäver varje vecka
 • arbeta i läseboken och arbetsboken Den magiska kulan
 • träna på att koppla samman bokstäver med dess ljud
 • träna på att skriva och forma bokstäverna korrekt
 • skriva sagor och faktatexter tillsammans 
 • träna på att följa enkla skrivregler så som stor bokstav och punkt
 • analysera texter med hjälp av En läsande klass
 • lyssna på sagor och samtala om innehållet
 • själv få berätta om olika saker/ämnen för kompisar
 • läsa ord och texter för lärare och i grupp
 • arbeta med olika författare genom att lyssna på sagor, se filmer, måla bilder och lära dig fakta om författaren.
 • arbeta med att lyssna till, samtala om och skriva texter utifrån Grej of the Day.
 • dokumentera din skrivutveckling genom att skriva alla dina texter i en skrivbok.
 • få spela spel och delta i språklekar
 • se språkutvecklande filmer
 • få en läsläxa som är anpassad efter din förmåga
 • träna på att läsa och skriva genom att arbeta med Ipad

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska visa dina kunskaper genom att:

- berätta för dina klasskamrater om något du har varit med om.
- berätta för dina klasskamrater om bilder du har ritat.
- lyssna på andra när de berättar eller läser för dig.
- återberätta sagor som du eller vi har läst tillsammans eller filmer du har sett.

- skriva ord och texter i din skrivbok eller egna berättelser som du skriver för hand.
- använda egna eller andras bilder som stöd när du skriver.

- läsa lagom svåra texter.

Skolan kommer även att bedöma hur det går för dig genom att göra skolverkets "Bedömningsstöd i svenska" samt några andra modeller för att hålla koll på din utveckling och kunna ge dig det stöd som du behöver. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter för år 1

1
2
3
4
Läsa A
 • Sv  1-3
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
 • Sv
 • Sv
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: