Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-12-06 13:47 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Planering för arbetsområdet Medeltiden, historia och religion.

Innehåll

Lärandemål

Hi: Eleven har kunskaper om viktiga händelser och personer under Medeltiden. Eleven kan resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingen inom t.ex. handel (Hansan) och levnadsvillkor och beskriver samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur Medeltiden har påverkat vår samtid. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra  slutsatser om människors levnadsvillkor, och resonerar kring hur bra källorna är och varför.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra  resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. Eleven kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

Re: Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande i de diskussioner vi har under lektionerna. Eleverna kommer också att ha olika test för att visa sina kunskaper i olika områden.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att utgå från olika områden som t.ex. tro, makt, sjukdomar och arbeta med instuderingsfrågor inom varje område. Vi kommer också att se serien Ahmed i Medeltiden och andra utbildningsprogram.

 

Matriser

Hi Re
Bedömning Medeltiden

Kunskapskrav

Eleven har visat...
Fakta om tidsperioden
kunskaper om Medeltiden, t.ex. viktiga händelser och personer.
Fakta: levnadsvillkor och utvecklingslinjer
kunskaper om handel, t.ex. Hansan, och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang om samhällsförändringar
resonemang om orsaker till och konsekvenser av t.ex. förändringar när Kristendomen kom till Sverige, hur de olika samhällsstånden levde och vad de gjorde.
Resonemang om påverkan på vår tid
resonemang om hur medeltiden har påverkat vår tid.
Källor
använder källor från (och om) medeltiden för att berätta om hur människor levde och resonerar kring hur användbara källorna är.
Historiska begrepp
förstår och använder historiska begrepp på rätt sätt.
Fakta: Kristendom och dess betydelse (Re)
beskriver några kristna högtider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: