👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-12-06 13:54 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 5 Historia
Kanske skulle staden klara sig. Portarna i stadsmuren var stängda och ingen fick komma in. Runt om staden härjade pesten, och alla var rädda för att sjukdomen skulle komma in. På murarna stod beväpnade vakter och sköt med pil mot den som vågade sig på att försöka tränga sig in. Denna hemska höst år 1350 gick folk till kyrkan för att be till Gud om att få slippa pesten. Kyrkan var fylld av människor och bönerna och psalmerna tystnade aldrig. Men det hjälpte inte. En kväll hördes ett vrål utanför på gatan. En man rusade fram och tillbaka och ropade förtvivlat: - Jag har fått bölder! Jag har fått bölder! Alltså hade någon smittad ändå kommit in... Hur skulle det gå nu? Om den stora pesten, Digerdöden, kommer du att få veta mer i vårt arbete. Du kommer också att få lära dig om människors olika levnadsvillkor samt om hur den svenska staten växte fram, vad Hansan och Kalmarunionen var. Till sist kommer du att få läsa om Stockholms blodbad och vilka orsaker det hade och vilka konsekvenser det fick.

Innehåll

Syfte

Målet med arbetet är att du ska känna till följande:

 • Veta hur man levde och bodde under Medeltiden
 • Känna till om klosterväsendet och livet i ett kloster
 • Kristendomens införande
 • De fyra stånden och vad de innebar
 • Hur städerna började växa fram
 • Vad Hansan var
 • Riddarväsendet
 • Digerdöden
 • Hur och varför de första lagarna kom till
 • Några olika kungar och drottningar
 • Kalmarunionen - Vad var det?
 • Stockholms blodbad

Hur ska vi jobba:

 • Gemensamma genomgångar för att få överblick och sammanhang
 • Vi läser i grundboken "Historia" och gör uppgifter till
 • Du kommer att få läsa faktablad om olika händelser under Medeltiden
 • Du kommer att få skriva egna faktatexter 
 • Vi ser på filmer och diskuterar dem
 • Vi gör olika rollspel om medeltiden
 • Vi läser böcker och berättelser kopplade till Medeltiden

Detta kommer jag att bedöma:

 • Din förmåga att använda dina kunskaper i olika sammanhang ex diskussioner och samtal om hur det var att leva under den här tiden
 • Din förmåga att kunna göra någon eller några jämförelser mellan denna tid och nutid
 • Din förmåga att skriva utvecklande och förklarande texter och texter med så mycket egna ord som möjligt
 • Din förmåga att skapa en text där ord och bild samspelar

Bedömningen sker vid:

 • Arbetet på lektionerna
 • Diskussionerna i klassen
 • Ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6