Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ormägget

Skapad 2018-12-06 14:23 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F
Ett ägg lämnas av en okänd person i ett stökigt klassrummet med ett brev till eleverna.

Innehåll

Ormägget
 
Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
Konkretisering
 • Utmana eleverna genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.
 • Bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.
 • Pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Utveckla sitt intresse och sin förmåga för att kommunicera med tal-och skriftspråket
Undervisning
 • Barnen kommer en morgon och ser att klassrummet är stökigt, det ligger slem på bordet och golvet. Barnen hittar ett ägg under mattan, vid sidan av ägget ligger ett brev.
 • I brevet står det att vi ska ta hand om ägget... Vi pratar om vad det innebär att “ta hand om” något.
 • Barnen får vända ägget försiktigt två och två varje dag.
 • Vi gör äggregler.
 • Vi gör hypoteser, vad finns i ägget? Skrivs på ipad
 • En spricka i ägget och en tunga sticker ut, vad är detta?
 • Vi gör nya hypoteser, vad tror vi finns i ägget nu? Skrivs på Ipad
 • Ormar föds
 • Vi ger namn till ormarna, olika förslag där pedagogen skriver ihop ett mixat namn.
 • Brev från ormen, namnet är huller om buller, barnen får sina egna namn och får testa att skapa nya namn, skrivs på ipad.
 • Första bokstaven hade försvunnit i ormens namn (brev från ormen) Barnen skapar en bild med sitt egna namn med begynnelsebokstaven stort och de andra bokstäverna i hörnet.
 • Vi avslutade med en utvärdering JAG KAN... om vad barnen tyckte om temat.
 • Ormen kommer under resterande del av året att vara i klassrummet.
Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna,
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck
 
Elevinflytande
Valet av ormägget utgår ifrån barnens intresse och diskussioner som uppkommer kring temaarbete och andra ämnen som varit aktuella.
 
Bedömning sker på gruppnivå/Verksamhetsmål JAG KAN...
 • Kan ”spökskriva” en berättande text.
 • Känner till några bokstäver i alfabetet.
 • Kan förklara vad hen tycker och tänker.
 • Kan samtala, lyssna och med stöd ställa relevanta frågor inom olika område.
 • Kan arbeta själva
 • Kan samarbeta
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: