Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min stad

Skapad 2018-12-06 14:35 i Förskolan Körvelgatan 2 Göteborg
Förskola
Projektarbete höstterminen 2018

Innehåll

 

”Min Stad”

Projektarbete höstterminen 2018

 

 ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98, skolverket 2016 s.6)

 

”Min stad” projekt uppkom ur barnens spontana lek. Vi har observerat barnens fantasifulla lekar och utefter det fattat ett beslut om projektets inriktning. I läroplanen står det att man ska ta in barnens intressen och idéer i verksamheten så att både pedagoger och barn är aktiva deltagare i lärprocessen.

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljö och planeringen av verksamheten” (Lpfö 98, Skolverket 2016, s.12)

 

Alla aktiviteter skall främja språklig utveckling och vårt projekt går som en röd tråd genom alla aktiviteter. Aktiviteterna är indelad på de fem områdena: Matematik, språk, bild och form, rörelse och digitala verktyg.

 

 Projektet har gett oss möjlighet att kunna arbeta med :

 • Naturvetenskap
 • Matematik
 • Språk
 • Skapande
 • Barnens inflytande
 • Normer och värden
 • Utveckling & Lärande
 • Lek
 • Digitala verktyg
 • Drama

 

Safirens barn är uppdelad i tre grupper. Två grupper är med på projektarbetet. Eftersom vi bor i ett mångkulturellt samhälle har detta uppmärksammat barnens nyfikenhet på varandras modersmål och länder som deras föräldrar kommer ifrån. Det blev många intressanta frågor och diskussioner kring det som lede oss till projektet "Min stad".

Material:

Mjölkkartonger, färger, toapapper och lite annat som man kan hitta i ateljén.

Tid:

Oktober, November, December

Ansvariga:

 

Mahshid och Elada  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: