Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna.- lektionsuppgot

Skapad 2018-12-06 14:42 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Religionskunskap
Judendom, kristendom och islam. Lektionsuppgift.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
    Rel  -
  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
    Rel  -
  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
    Rel  -

Matriser

Rel
De abrahamitiska religionerna - lektionsuppgift

E
C
A
Kunna se samband och kunna dra slutsatser utifrån olika perspektiv.
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Hur religion förhåller sig till andra faktorer
Du kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: