Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivberättelse- att skriva berättelse

Skapad 2018-12-06 14:49 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi skriver en berättande text utifrån en instruktion. Du kommer också att få träna dig på att ge och ta emot respons av en klasskamrat.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver en berättande text utifrån en instruktion. Du kommer också att få träna dig på att ge och ta emot respons av en klasskamrat. Vi kommer att jobba med person-och miljöbeskrivningar och att beskriva spännande händelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Här vill vi utveckla förmågan att skriva målande och fantasifulla person-och miljöskildringar, att beskriva en spännande berättelse. Vi kommer också att jobba med att skriva dialog.

Bedömning - vad och hur

Din uppgift är att skriva en spännande detektivberättelse. Du ska visa att du vet vad som ingår i välskrivna  person-och miljöskildringar. Du kan med god fantasi beskriva händelser och möten mellan människor.
 Du ska också utveckla din förmåga att förbättra dina texter, både tillsammans med kamrater och enskilt. Du ska också visa att du kan ge och ta emot respons. Du visar att du kan skriva en berättelse med en röd tråd som innehåller start, mitt och avslut.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att börja vårt skrivande med att samla infomation till din berättelse. Du kommer att bland annat få bygga upp en fantasistad och ett persongalleri. Sedan kommer vi tillsammans gå igenom samtliga kapitel i Diamantmysteriet och analysera dessa efter hur berättelsen byggs upp. Du kommer sedan få olika uppdrag vad som ska vara med i de olika kapitlen i din detektivberättelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för berättande text år 1-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Ny nivå
Upplägg
-händelseförlopp
Texten saknar händelseförlopp.
Texten har ett händelseförlopp.
Texten har ett händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas.
Texten har ett medvetet händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
-styckeindelning
Texten är skriven i ett sammanhängande stycke.
Texten innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Texten innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
-sambandsord
Texten saknar sambandsord.
Texten innehåller sambandsord med upprepning
Texten innehåller sambandsord med variation.
Texten innehåller en medveten variation av sambandsord som bidrar till flyt och ledighet i texten.
Innehåll
-miljöbeskrivning
Texten är berättande men saknar miljöbeskrivningar.
Texten innehåller försök till miljöbeskrivningar.
Texten visar prov på inlevelseförmåga i miljöbeskrivningarna.
Texten visar på säkerhet i att göra miljöbeskrivningar med inlevelseförmåga som vävs in i händelseförloppet.
-personbeskrivning
Texten är berättande men saknar personbeskrivningar.
Texten innehåller försök till personbeskrivningar.
Texten visar prov på personbeskrivningarna med inlevelseförmåga.
Texten visar på säkerhet i att göra personbeskrivningar med inlevelseförmåga som vävs in i händelseförloppet.
-känslor
Texten är berättande men saknar känslouttryck.
Texten visar prov på använde av känsloyttryck.
Texten visar på användande av känslouttryck för att berika innehållet.
Texten visar på användande av känslouttryck på ett medvetet sätt, både för att berika och för att utveckla den.
-fantasi
Texten är berättande men visar inte på användande av fantasi.
Texten innehåller prov på användande av fantasi.
Texten visar prov på användande av fantasi för att berika innehållet.
Texten visar på användande av fantasi på ett medvetet sätt, både för att berika och för att utveckla den.
-meningsbyggnad
Texten har en enkel meningsbyggnad.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats & bisats).
Texten har en både enkel och komplex meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet.
-ordförråd
Texten innehåller ett begränsat ordförråd.
Texten innehåller prov på ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang
Bearbeta text
-ge respons
Kan ta del av en text och ge enkel respons, till exempel bra – dåligt, utan motivering.
Kan ta del av en text och ge enkel respons med motivering.
Kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja delar av textens kvalité.
Kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja textens kvalité i helhet.
bearbeta text utifrån respons
Kan utifrån respons bearbeta texten med stöd.
Visar försök att på egen hand bearbeta texten utifrån respons.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i delar av texten.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i helhet.
År 6-9
Förstår innebörden av respons och efterfrågar den för att bearbeta texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: