Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-2 A

Skapad 2018-12-06 15:55 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 2 SO (år 1-3)
För årskurs 1-2 har ämnena geografi, historia, religon och samhällskunskap samma centrala innehåll samt kunskapskrav. (Lgr. 11, So) Valet 2018 ,bilda olika partier och utforma affischer med ”valöften”. Anordna ett val ,valsedlar ,valurna och röstning . Beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras t.ex., elevråd. Uppmärksamma FN-dagen och ta del av barnkonventionen . Ge exempel på någon högtid och dess traditioner. Återge delar (dramatisera) av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Jämföra de tre religionerna ,kristendom,judendom och islam. Ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Lilla Aktuellt skola är ett exempel på en informationskanal som vi använt.

Innehåll

 

Vi ser och diskuterar kring faktafilmer.

Vi lyssnar, läser och diskuterar aktuella texter.

Vi ser på Lilla aktuellt, läser ,skriver och diskuterar tidningsartiklar mm.

Vi dramatiserar några bibliska berättelser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: