Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika faser

Skapad 2018-12-06 15:57 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Vi startade temat med att ta reda på hur vattnets olika faser fungerar. Hur gör vattenmolekylerna ut?

Innehåll


Planering av undervisning

Vattnets olika faser

 

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

Vi vill starta vårat tema med hjälp av vattnets olika faser. Vad är vatten?

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Vi vill hitta ett intresse hos barnen inom ämnet vatten.

 

 

Barnens fråga / hypotes

Vad är vatten?

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Få medvetenhet om vattnets olika faser. Även hur molekylerna ser ut och hur de rör sig i de olika faserna.

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Vi ska börja med att titt på en film ”Vattenmannen & Speed – Vattnets olika faser.  Sedan ska vi känna och klämma på is och flytande vatten och titta på kokande vatten. Sedan ska vi leka molekylleken och skapa egna molekyler av lera.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Vi ska göra det på avdelningen.
Leken kommer vi leka i rörelserummet. Skapa kommer vi göra vid 3 olika stationer.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Medforskande

 

 

Val av material

 

Vi kommer att titta på filmen på projektorn från URrappen.
Sedan kommer vi använda oss av lera

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Vi kommer att dokumentera med kamera.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Vi skriver i veckobrevet va vi har gjort.

 

Hur anpassar jag undervisningen till flerspråkiga barn?

 

Vi tar reda på vad det heter på olika språk.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: