Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk7-9

Skapad 2018-12-06 16:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde arbetar vi med att med olika hjälpmedel ta sig från A till B. Det handlar också om att vara fysiskt aktiv i naturen. Hur orienterar man, vilka olika hjälpmedel finns? (GPS, mobiltelefon, kompass, orienteringskarta, stadskarta mm.)

Innehåll

Vad? 

Syfte med undervisningen 

Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen 
 • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra 
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Orientering, ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering 
 • ha kunskaper om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten 
 • att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen 

Hur?

I undervisningen ska vi 

 • Genomgång av karta och kompass (väderstreck, passa kartan,) 
 • Kartkunskap (karttecken, ekvidistans, skala) 
 • Olika tekniker för orientering (kompasskurs, tumgrepp, vägval, ledstänger, utgångspunkter på kartan) 
 • Kartpromenad. 
 • Praktisk tillämpning i relativt känd och lättare terräng. 
 • Examination i okänd terräng.

När? 

Under höstterminen i varje årskurs. 

Material 

 • Kartor för olika områden med olika svårighetsgrad. 
 • Kompass 
 • Kontroller, orienteringsskärmar och plåtskärmar. 
 • Rätt utrusning utifrån rådande förutsättningar. 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att: 

 • du vid övningsorientering når ett bra resultat oavsett med vem du arbetar med 
 • du hjälper dina kamrater som inte är lika säkra 
 • du når en viss poäng vid examination
 • Orientering åk7 - Vipanrundan
 • Orientering åk8 - St: Hans Backar
 • Orientering åk9 - Skrylle

Bedömningen fokuserar på: 

 • att du anpassar din hastighet utifrån din säkerhet och precision 
 • att när du har goda kunskaper även kan hjälpa dina kamrater vid träningstillfällen 
 • resultatet vid examinationstillfället 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: