Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Dagens ungdom alltså..." - år 9 läser och skriver krönikor

Skapad 2018-12-06 17:48 i von Bahrs skola Uppsala
Lära mer om krönikor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
En krönika hittar du i tidningar, på sociala plattformar och t ex i sportvärlden. Krönikan låter dig komma till tals utifrån ditt personliga perspektiv. Den bygger på att du använder ditt eget språk i kombination med intresseväckande reflektioner.

Innehåll

Syftet med arbetet är att du ska:

  • utveckla förmågan att läsa krönikor och känna igen dess typiska stil- och språkliga drag.
  • utveckla förmågan att formulera och kommunicera i skrift
  • utveckla förmågan att anpassa språket efter textgenren (krönika) och efter mottagaren (den som ska läsa texten).

Kunskapskrav och bedömning

Ditt arbete bedöms utifrån i vilken utsträckning du behärskar texttypen innehållsmässigt och hur texttypen är uppbyggd.

 

Använd nedanstående mall för ditt skrivande:

 https://docs.google.com/document/d/1o1MaXDpUqyN--OmdV_sU-YTpdJhyOmiX_H2KSRK_660/edit?usp=sharing

 

Grupp 9A

 

Mån

Tis

Tors  

V.47

Introduktion

Fördjupning krönika, skillnad på krönika och argumenterande text.

Skriva krönika

 

V.48

Skriva krönika

Skriva och bearbeta krönika

Skriva krönika

 

V.49

Skriva och bearbeta

Fortsätta skriva.

Skriva, bearbeta, klart kl 24.00 

 

 

         
         
         
         

 

Matriser

Sv SvA
Krönika

1
2
3
Krönikans övergripande kvalitet
Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt, t ex genom att lyfta fram några exempel. Krönikan utgår till större delen från det personliga.
Elevens tankegång framgår tydligt. Resonemanget är utvecklat genom t ex passande exempel och problemet är vidgat.
Elevens tankegång är mycket tydlig. Resonemanget är välutvecklat genom träffande exempel med hög igenkänning. Det finns en god balans mellan det personliga och det allmänna.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Det finns enstaka exempel på bildspråk, t ex en liknelse eller en metafor.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Det finns några exempel på liknelser och metaforer. Det finns försök att leka med språket, t ex ungdomlig stil, engelska uttryck eller genom genom anafor.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av målande liknelser och metaforer. Det finns exempel på effektiv lek med språket, t ex genom ungdomlig stil, engelska uttryck eller genom anafor.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Det finns ingen eller ibland otydlig styckeindelning. Det finns en tydlig inledning. Avslutningen är något otydlig.
Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Meningsbyggnad och tempus
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Många meningar börjar på samma sätt och de sambandsord som används är vanliga ( t ex och, men). Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Det finns en god variation mellan korta och långa meningar samt sambandsord. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Det finns en god variation mellan korta och långa meningar samt en variation av sambandsord. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs i huvudsak. Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav används vid behov i större delen av texten.
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs relativt väl. Du använder stora skiljetecken korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs väl. Stora skiljetecken samt kommatecken används korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: