Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Skapad 2018-12-06 18:40 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Ur Koll på matematik 5 A
Grundskola 5 Matematik
I det här området får du utveckla kunskaper om hur man räknar med tal i decimalform och hur man kan lösa problem på olika sätt.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Fundera över kan diskutera rimligheten i ett resultat
 • använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning
 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform ( t ex uppställning )
 • Välja ett passande räknesätt i olika situationer
 • tolka och skriva en räknehändelse till ett matematiskt uttryck t ex 5 x 14 =70
 • använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (   ͌ ) korrekt vid beräkningar
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
  ( överslagsräkning, division, multiplikation, addition, subtraktion, term, summa, differens, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt, problemlösningsmetoder, ungefär lika med )
 • restens innebörd vid division, minnessiffra
 • formulera och lösa ett problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar probemet.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar som handlar om området.

Vi kommer att diskutera området i helklass och i mindre grupper.

Vi kommer arbeta i boken ”Koll på matematik”.

Vi kommer att göra flera gemensamma aktiviteter som t ex spel

Vi kommer att arbeta med bingel eller andra ma-sidor på ipads.

Vi kommer att göra kahoot.

Vi kommer att ha någon uteaktivitet.

 

 

Kunskapskrav som prövas i detta moment

 

Se matrisen

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du visar vad du lärt dig

-          I det dagliga arbetet på lektionerna

-          I muntliga diskussioner

-          Ma-kollen

-          Test/diagnos på slutet av området

-          Exit notes och liknande övningar

Matriser

Ma
Beräkningar decimaltal och problemlösning

Problemlösning

- Funderar över och kan diskutera rimligheten i ett resultat - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar probemen.
Begrepp
- visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp ( överslagsräkning, division, multiplikation, addition, subtraktion, term, summa, differens, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt, problemlösningsmetoder, ungefär lika med ) - har koll på restens innebörd vid division, minnessiffra
Metod
- använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning - använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform ( t ex uppställning ) - Väljer ett passande räknesätt i olika situationer - tolkar och kan skriva en räknehändelse till ett matematiskt uttryck t ex 5 x 14 =70 - använder likhetstecknet (=) och ungefär lika med ( ͌ ) korrekt vid beräkningar
Kommunikation och resonemang
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning - kan förklara hur du har tänkt med hjälp av uträkningar mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: