Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 5

Skapad 2018-12-06 19:20 i Sandarne skola Söderhamn
Grundskola 5 Svenska
Olika texttyper I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. De texter vi ska arbeta med är argumenterande texter, återberättande texter, berättande texter samt faktatexter.

Innehåll

Syfte och mål

Vi kommer att läsa olika typer av texter och lära oss om varför man skriver olika typer av texter. Vad som är viktigt att tänka på när man skriver och läser olika texttyper.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar, underrubriker, brödtext och avslutningar.

- planera skrivandet av olika texter och skriva en text urifrån den givna strukturen som kännetecknar de olika texttyperna.

- göra en muntliga presentationer av de skrivna texterna.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- de skriftliga inlämningsuppgifterna. 

- den muntliga presentationen: där du presenterar din text muntligt inför en publik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Ny nivå
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbra kunskaper
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Argument
Du har med något argument i din text. Du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara ett eller flera av dessa.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Bindeord
Du har med något bindeord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med passande bindeord i din text. Du vet för det mesta vilka som ska användas i olika delar av din text.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.

Ny nivå

Sv
Återberättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken genom att försöka ta med underrubriker.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innhållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra genom att ha med underrubriker.
Du kan skriva en rubrik som sammafattar innehållet mycket bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken mycket bra med tydliga underrubriker.
Ingress
Sammanfattning
Ingressen sammanfattar till viss del vad din artikel handlar om. Du har inte använt ett annat typsnitt för din ingress.
Ingressen sammanfattar vad din artikel handlar om. Du använder även ett annat typsnitt för att förtydliga din ingress.
Ingressen sammanfattar tydligt vad din artikel handlar om. Du använder även ett annat typsnitt för att förtydliga in ingress.
Brödtext
Huvudtexten
Din text svarar til viss del på de journalistiska frågorna: vem, vad när, hur och varför. Du behöver träna på att förklara och förtydliga innehållet i dina texter mer. Det saknas viktiga detaljer i din text. Du har med något citat i din text för att återge vad någon har sagt. Du behöver bli säkrare på hur citat skrivs ut i texter.
Din text svarar på de journalistiska frågorna: vem, vad, när, hur och varför. Din text är detaljrik och innehåller förklaringar och beskrivningar. Du har med citat i din text och du visar att du kan återge vad någon har sagt.
Din text svarar på de journalistiska fårgorna: vem, vad, när, hur och varför. Din text är mycket detaljrik och innehåller tydliga förklarinigar och beskrivningar. Du har med citat i sin text och du återger vad någon har sagt på ett tydligt sätt.
Bild och bildtext
Din bild förstärker till viss del vad din artikel handlar om. Du har med en bildtext till din bild, men denna beskriver/förklarar inte tydligt bilden.
Din bild förstärker vad din artikel handlar om. Du har med en bildtext till din bild och denna förklarar det bilden visar.
Din bild förstärker vad din artikel handlar om. Du har med en bildtext till din bild och denna förklarar tydligt det bilden visar.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavs rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.
Du visar att du är säker på din stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: