Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europeiska unionen

Skapad 2018-12-06 19:34 i Eriksbergsskolan Uppsala
EU består av 28 länder som arbetar för att motverka krig i Europa. Eu bildades 1952, några år efter andra världskriget, då var namnet Stål- och kol unionen och bestod av sex länder. I dag har EU många olika mål att sträva efter, som en gemensam valuta, politiskt samarbete, ekonomiskt samarbete, ett gemensamt ansvar för rättssäkerhet och mycket mer.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
EU består av 28 länder som arbetar för att motverka krig i Europa. Eu bildades 1952, några år efter andra världskriget, då var namnet Stål- och kol unionen och bestod av sex länder. I dag har EU många olika mål att sträva efter, som en gemensam valuta, politiskt samarbete, ekonomiskt samarbete, ett gemensamt ansvar för rättssäkerhet och mycket mer.

Innehåll

Skriv svar på följande frågor. Du får läsa om EU på Clioonline där du har tilldelats arbetsområdet.  

 

Vad arbetar EU med? Hur påverkar det Sverige?

Vad innebär EU för det globala arbetet i Europa?

Vilka argument ges för och emot EU?

Ett av EU:s mest inflytelserika länder Storbritannien  har tagit beslut att lämna EU. Resonera konsekvenserna (både ekonomiska och sociala) av att Storbritannien väljer att lämna EU.

                                                                                                                                 

                                                                                                            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
EU

På väg
E
C
A
Samhällsstrukturer
Kunna förklara hur EU styrs.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Att kunna jämföra hur EU styrs mot hur Sverige styrs. Likheter och skillnader.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Hur du använder begrepp i dina resonemang.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Kunna resonera om vad du själv tycker.
.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med relativt väl utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Information och källor
Vilka källor du använt, hur du ser på trovärdigheten.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt och med relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett väl fungerande sätt och för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: