Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2018-12-06 21:27 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 7 Matematik
I det här området kommer du få lära dig mer om hur man tolkar och förenklar uttryck, löser ekvationer och mönster.

Innehåll

 

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • Använda prioriteringsregler
 • Tolka och skriva uttryck med variabler
 • Förenkla uttryck
 • Beräkna och förenkla parentesuttryck
 • Lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra

På väg (nivå 1)
Grundläggande (nivå 2)
Utvecklande (nivå 3)
Avancerad (nivå 4)
Begrepp
Uttryck, variabel, ekvation, obekanta tal, led, parentes, balansmetoden, förenkla, uttryck, obekant, prövning, Prioriteringsregler, värde av ett uttryck, distributiva lagen, likhet, balansmetod, mönster.
Du har ännu inte baskunskaper om matematiskabegrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begrepp
se ovan
Du kan ännu inte byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Kunna förenkla uttryck, uttryck med parenteser samt använda prioriteringsreglerna.
Du kan ännu inte göra uträkningar med uttryck, parenteser och prioriteringsreglerna.
Du kan göra uträkningar med uttryck, parenteser och prioriteringsreglerna på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar med uttryck, parenteser och prioriteringsreglerna på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar med uttryck, parenteser och prioriteringsreglerna på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Kunna lösa ekvationer med någon metod exempel balansmetoden. Kunna lösa uppgifter med mönster och formler.
Du kan ännu inte göra uträkningar med ekvationer.
Du kan göra uträkningar med ekvationer på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar med ekvationer på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar med ekvationer på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Problemlösning
Kunna lösa problem med hjälp av ekvationer.
Du kan ännu inte lösa problem med ekvationer.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Kommunikation
Du kan förklara muntligt hur du löst en uppgift exempel förenkla ett uttryck, lösa en ekvation.
Du har svårt att förklara hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att välja uttryck som passar med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algeriska uttryck, formler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algeriska uttryck, formler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algeriska uttryck, formler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Kommunikation
Redovisning och matematiskt språk: Du ska kunna redovisa dina lösningar skriftligt.
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Du kan ännu inte framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: