Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Kristen etik ht 18

Skapad 2018-12-07 07:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsområde där vi tittar på Jesu budskap, med särskild fokus på etiken och kärleksbudskapet.
Grundskola 7 Religionskunskap
Vem var Jesus? Har han funnits på riktigt? Vad lärde han ut? Detta är exempel på frågor vi ställer oss under arbetsområdet. Särskild vikt läggs på Jesus tankar om etik, dvs hur man ska leva och vara mot sina medmänniskor. Det blir också en liten grundkurs i etik.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med Jesus och hans lära ska du jobba mot att

 • kunna beskriva och förklara viktiga punkter ur Jesu lära (t ex Gyllene regeln, dubbla kärleksbudet)
 • kunna ge exempel på hur en troende kristen troligen tänker och agerar i moraliska dilemman
 • kunna använda etiska begrepp, t ex pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik

Undervisningen

1) Presentation:
En genomgång där eleverna får bekanta sig med vad Jesus lärde ut. I samband med detta går vi också igenom allmänt kring vem Jesus var, om han är en historisk person eller ej. Vi läser också i läroboken för att få det kristna budskapet förklarat. 

2) Bearbetning:
Vi läser några korta berättelser som Jesus använde i sin undervisning. Eleverna jobbar med uppgifter kopplade till texterna. Vi jämför och diskuterar svaren.

3) Repetition
Vi repeterar etiska modeller.

4) Etikuppgift:
Skrivuppgift där man ska förklara kristen etik och hantera begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Man får också möjlighet att ta ställning själv i ett etiskt dilemma.

Bedömning

Tyngdpunkten i bedömningen ligger i det sista momentet; den skriftliga etikuppgiften. Goda insatser under grupparbetet vägs in. 

Centralt i bedömningen är din förmåga att

 • beskriva och förklara de kristna tankarna. Här bedöms både bredd (kunna ge flera exempel) och djup (att kunna förklara och se mönster)
 • använda etiska begrepp och modeller(kunna tänka som en pliktetiker, konsekvensetiker och sinnelagsetiker). Här bedöms hur många begrepp du kan använda och med vilken precision de används.
 • resonera kring moraliska frågor och problem (kunna motivera hur man tänker). Här bedöms hur pass väl man kan förklara för hur man tänker och i vilken grad man har stöd för det man säger.

Bedömningen sker i matrisen här under.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion: Jesu budskap

-------------------------->
----------------------------->
----------------------------->
Faktakunskaper
Kunna berätta om och förklara de kristna tankarna.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar.
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara centrala tankegångar.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara centrala tankegångar och se generella mönster inom religionen.
Använda begrepp och modeller
Kunna argumentera utifrån pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Argumentera
Kunna argumentera i moraliska frågor.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang i din argumentation.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang i din argumentation.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang i din argumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: