Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scratch

Skapad 2018-12-07 08:27 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Steg för steg lektioner som lär eleverna olika funktioner i scratch och hur man kan bygga ihop dessa på olika sätt. Slutresultatet blir att eleverna får själva programmera ihop ett större spel med olika nivåer.
Grundskola 4 – 6 Teknik Matematik
Nu ska ni få programmera ert egna spel! Ta möjligheten i akt att skapa er egna värld med egna utmaningar. Skapa problem och lösningar som kan samverka i en magisk stund av njutning framför datorn!

Uppgifter

 • Programmera ett spel

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Ma Tk
Programmera ett spel i Scratch

Jag gör dokumentationer av mitt arbete.

 • Tk  E 6   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag dokumenterar.
Jag kan beskriva mitt arbete på ett grundläggande sätt.
Jag kan beskriva mitt arbete på ett noggrant sätt.
Jag kan beskriva mitt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt.
Jag dokumenterar.
Jag kan rita en skiss av mitt spel.
Jag kan rita en skiss av mitt spel som visar vad spelet handlar om.
Jag kan rita en/flera skisser av mitt spel som visar vad spelet handlar om och olika funktioner som kommer finnas i spelet.

Jag använder aktuella begrepp.

 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag beskriver...
... och förstår de begreppen vi använder inom Scratch.
... förstår och kan ibland använda de begreppen vi använder inom Scratch.
... och förstår de begreppen vi använder inom Scratch och använder dem alltid själv för att beskriva mitt arbete.

Jag leder arbetsprocessen framåt.

 • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag deltar...
... och bidrar delvis till gruppens arbete.
... och bidrar till gruppens arbete och kommer med förslag som för arbetet framåt.
... och delvis leder gruppens arbete och kommer med förslag som för arbetet framåt.
Jag planerar...
... mitt spel genom att göra en enkel plan som jag utvecklar under arbetets gång.
... mitt spel innan jag börjar programmera.
... mitt spel i en tydlig plan som inkluderar olika funktioner, innan jag börjar programmera.

Jag kan läsa och förstå koder i Scratch och identifiera fel.

 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Tk  E 6   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag förstår...
... min kod och om jag hittar ett fel kan jag rätta till det.
... min kod och kan leta efter fel och rätta till det.
... min kod och kan både leta efter fel för att rätta till men kan även kolla på andra koder och förstå hur dessa fungerar.

Jag använder mig av olika funktioner för att konstruera mitt spel.

 • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag programmerar...
... en Sprite att interagera med omgivningen eller en annan Sprite.
... en Sprite att interagera med omgivningen och en annan Sprite.
... en Sprite att interagera med omgivningen och en annan Sprite.
Jag skapar...
... en variabel och använder den i mitt spel.
... variabler använder dem i mitt spel på ett enkelt sätt.
... variabler använder dem i mitt spel på flera olika sätt.
Jag använder...
... Scripts och Block som jag har lärt mig för att bygga mitt spel.
... Scripts som jag har lärt mig för att bygga nya Block i mitt spel.
... Scripts som jag har lärt mig för att bygga nya Block i mitt spel och testar även nya Scripts.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: