Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Hais Digitalisering

Skapad 2018-12-07 08:48 i Idrottsförskolan HAIS Helsingborg
Förskola
Olympia förskolors prioriterade mål 2018: Systematiskt kvalitets arbete Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten. Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet" Skolfs 2018:50

Innehåll

 

Syfte/Målkriterium: 

Öka barnens nyfikenheten och den egna kunskapen i digitalisering.

Introducera barnen för programmering - både analog och digital. 

Hur:

Introducera barnen för programmering - både analog och digital. 

Ha programmeringen som en del i förskolans vardag där programmeringen kommer vara en del av de dagliga aktiviteterna. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: