Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension - Eldens hemlighet

Skapad 2018-12-07 08:56 i Nolhagaskolan Alingsås
Recensera ett fritt område/ämne, för att visa sin förmåga att uttrycka egna åsikter.
Grundskola 9 Svenska
Din åsikt är viktigt! Men hur förmedlar man vad man tycker och varför? I en recension får du kort sammanfatta, t ex en bok, film eller en konsert. Större delen av texten handlar dock om dina känslor, tankar och åsikter som du ska förmedla till läsaren.

Innehåll

Varför?

 • Visa din förmåga att uttrycka dina egna tankar, åsikter och känslor i skrift.
 • Sammanfatta och reflektera.

Detta bedöms

Din förmåga att kortfattat förmedla fakta och sammanfatta.
Din förmåga att förklara och motivera dina egna tankar och åsikter.
Din förmåga att hantera språket, stavning, skrivregler och textbindning. Variation på ordval och meningsbyggnad.

Uppgifter

 • Inlämning av "Bokrecension - Eldens hemlighet"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

Förväntat resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Följer språklig norm, enkel textbindning och struktur.
Språklig variation och utvecklad textbindning.
God språklig variation och välutvecklad textbindning.
Innehåll (fakta)
Enkel sammanfattning.
Utvecklad sammanfattning. Förmedlar ett budskap eller syfte.
Framför budskap eller syfte på ett tydligt sätt, kopplar till egna åsikter och erfarenheter.
Egna åsikter
Framför egna åsikter med enkla argument.
Framför egna åsikter med utvecklade argument. Drar egna slutsatser och visar med exempel.
Framför egna åsikter med väl underbyggda argument. Kopplar till egna erfarenheter och omvärlden i stort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: