Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beting 201812

Skapad 2018-12-07 09:00 i Ale Gymnasium Ale
Grundskola F – 9 Svenska
Uppgifter som är kvar att slutföra.

Innehåll

Språkbruk - samtal

1. Gör en tankekarta om slang. Sammanställ fakta.

2. Formulera två frågor som är kopplade till slang och som du och en kamrat kan diskutera.

3. Redovisa muntligt din tankekarta - samtala och ställ frågor om slang till kamrat.

4. Lyssna på din kamrats redovisning och delta i diskussionen.

 

Litteraturhistoria - sammanställa text

5. Sammanfatta Odyssén, Illiaden och Lysistrate. För enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman/författare. Berätta hur och varför dessa två verk av Homeros var viktiga under antiken. Hur har verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i?

6. Varför är dessa verk fortfarande viktiga för vårt samhälle och kultur? Hur färgas vår moderna litteratur av Illiaden och Odyssén? Vårt språk?

Läsförståelse - delta och leda samtal

7. Förbered Nationellt muntligt prov - läs din text, gör understrykningar

8. Svara på frågorna.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: