Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Christmas

Skapad 2018-12-07 09:08 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 Engelska
Vad finns det för skillnader och likheter mellan hur vi firar jul här i Sverige och hur man firar jul i engelsktalande länder?

Innehåll

Vi kommer genom att titta på filmer, läsa texter, träna ord och diskussioner lära oss om hur man firar jul i engelsktalande länder samt lära oss om skillnader och likheter däremellan.

Matriser

En
Engelska - mål att nå i år 4 - 5

Förståelse

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
Du kan förstå ... i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du kan förstå ... i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du visar förståelse genom att ... redogöra ...
översiktligt
i enkel form
i enkel form
för och kommentera innehållet ...
och detaljer
och detaljer
samt genom att med ... resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
gott
tillfredsställande
godtagbart
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du ... för lyssnande och talande.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du ... för skrivande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier

Kommunikation

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom kan du välja och använda dig av ... som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier
några olika strategier
någon strategi
Du kommenterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt
i enkel form
i enkel form
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: