Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng - Muntlig produktion och interaktion

Skapad 2018-12-07 09:17 i Hogstorps Skola Uddevalla
Inom detta arbetsområde kommer eleverna få lära sig att berätta om sin närmaste familj.
Grundskola 6 Engelska
Bedömningen av muntlig språkfärdighet utgår från att eleven vill och kan uttrycka och utveckla ett innehåll, på egen hand och i samspel med andra. Vi övar med passande uppgifter i skolan och genomför det nationella provet i engelska (delprov A) under höstterminen.

Innehåll

Du kommer att få utveckla din förmåga att 

- förstå och tolka innehållet i talad engelska

- formulera sig och kommunicera i tal

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Visa vad du lärt dig/Bedömningsfaktorer

Innehåll

- begriplighet och tydlighet

- olika exempel  och variation

- sammanhang och struktur

- anpassning till mottagare, syfte och situation

Språk och uttrycksförmåga

- kommunikativa strategier

* för att utveckla och föra samtal vidare

* för att lösa språkliga problem (omformulera, förklara etc)

- flöde (fly och ledighet)

- vokabulär, ordförråd, uttal, grammatiska strukturer

 

Vi övar genom passande aktiviteter som övar muntlig färdighet. Vi kommer också genomföra det nationella provet i engelska under höstterminen (delprov A).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Matris muntlig produktion och interaktion

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydliga och variera kommunikation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Välja strategi
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: