Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och ögat

Skapad 2018-12-07 09:38 i Alléskolan Lerum
Arbetsområde optik, ögat
Grundskola 9 Biologi Fysik
Under några veckor kommer ni att lära er om ljus och hur vårt öga fungerar. Vad är färger och hur uppkommer en regnbåge?

Innehåll

SYFTE

FYSIK
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

BIOLOGI

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL / UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

FYSIK:

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

BIOLOGI:

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA:

Visa på en förståelse för vad ljus är.

Förstå varför ljusets hastighet är olika i luft och andra ämnen.

Visa förståelse och kunna förklara begreppen för området

Visa förståelse för hur vårt öga fungerar och hur vi kan se.Begreppen för området
:.
Plan spegel, buktiga speglar, Konkav lins,  konvex lins,  reflektion, brännpunkt, infall  -reflektion och brytningsvinkel, hur vi kan se, hur vi uppfattar färger samt ögats olika delar.

 

Uppgifter, material och länkar

Ligger på Classroom - kurskod finns i klassrummet

 

 

DU VISAR ATT DU NÅR KUNSKAPSKRAVEN GENOM ATT

  • du deltar aktivt under våra lektioner
  • du visar dina kunskaper på ett skriftligt prov

 

Matriser

Fy Bi
Bedömningsmatris Fysik- ljus

Ännu ej visat
E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Fysikalsiak sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Kan ge exempel på och beskriva några centrala netaurvetskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Fy Bi
Bedömningsmatris Biologi- ögat

Ännu ej visat
E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: