Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprid Glädje - 10 små kompisböcker

Skapad 2018-12-07 10:20 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Backebo arbetar vi med temat KOMPIS under läsåret. Vi behandlar olika områden inom materialet "10 små kompisböcker". Denna planering berör området "Sprid Glädje".

Innehåll

BAKGRUND

På Backebo arbetar vi i smågrupper på onsdagar och torsdag, där vi gör aktiviteter i mindre grupp. I dessa smågrupper arbetar i med ett gemensamt tema: KOMPIS. Temat berör "10 små kompisböcker". Denna planering berör området SPRID GLÄDJE.

MÅL

Syftet med området Sprid Glädje är att barnen ska utveckla en förståelse för andras perspektiv och en omsorg för varandra. När man ser någon som är ledsen ska man vilja muntra upp hen.

METOD - GENOMFÖRANDE

- Temat genomförs i smågrupperna på onsdagar och torsdagar.
- Området arbetas med under en 2-3 veckorsperiod.
- Temat är anpassat för de yngre åldrarna och för de äldre åldrarna.
- I smågrupperna gör vi:
      - vi läser boken Sprid Glädje
      - vi diskuterar vad som sker i boken om Kaninen. Vad sker på bilderna? Vad har hänt? hur känner Kanin?
      - hur känns det i kroppen när man är glad/ledsen/arg? Vad gör dig glad?
      - hur kan man göra någon glad?
      - vi dramatiserar tillsammans med barnen, pedagoger emellan. 
      - vi sjunger knasiga sånger och ramsor om glädje. Vi gör övningar där man får skratta. 
     
- vi utvärderar tillsammans med barnen i smågrupperna.

DOKUMENTATION

Dokumentation  sker  i  form av bild, video, observationer och lärloggar på Unikum.  Dokumentation för samtal sätts upp på smågruppernas dokumentationsvägg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas på avdelningsplanering, gemensam reflektionstid, team-möten, APK, på Unikum och i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: