Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, kristendomen, judendomen och Islam

Skapad 2018-12-07 10:32 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om islam och judendom samt repetera dina kunskaper om kristendom

Innehåll

 

 

Du ska få analysera, reflektera. resonera och argumentera kring en rad olika frågor.( förmågor)

* resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner

* visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.

* resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

 

 

Följande innehåll kommer du att få ta del av (centralt innehåll)

*  ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna, kristendomen, judendomen och Islam

 centrala tankegångar finns bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i religionerna?

* Begreppen religion och  livsåskådning

* Synen på kärlek och vad man tror händer efter döden inom de olika religionerna?

 

 Hur ska vi lära oss detta? (Arbetssätt)

 •  Vi läser texter tillsammans ur  PULS Religion
 • Vi reflekterar och diskuterar kring det vi läser (EPA= enskilt, i par och alla tillsammans.
 • Vi tittar på filmer som knyter an till det vi arbetar med ex. Världsreligioner en översikt, UR:s Världens fest
 • I samband med genomgångar och filmer gör vi tankekartor.
 • Vi arbetar med uppgifter i par eller enskilt till Puls Religion

 

Hur kommer det du lärt dig att bedömas?

 * Du får visa din förmåga att resonera kring vad religion kan betyda för olika människor genom en mindre skriftlig uppgift där du får möjlighet att utveckla dina resonemang.

* Du kommer att få ett litet test där du bl.a. ska redogöra för likheter och skillnader mellan de tre religionerna när det gäller levnadsregler, ritualer, heliga rum och platser).

  

Viktiga ord som du ska kunna kring arbetsområdet

religion

tro

världsåskådning

ateist

moral

grundare:  Mohammed, Abraham, Jesus

ritualer: bön, zakat, fasta, omskärelse, nattvard

högtider: Födelse, Ramadan, Bar Mitsvah, giftermålet, Pesach, Höstfesten, Dop, konfirmation, bröllop, bragravning

levnadsregler: De fem grundpelarna, Sharia, Talmud, 10 guds bud,Gyllene regeln

heliga platser: Mekka, Kaba Jerusalem, Klagomuren

Helga rum: moské, minaret synagoga, kyrka

heliga skrifter: Koranen, Lagen, Tora, Talmud

religiösa symboler: Halvmånen, sjuarmad ljusstake, kors

specialister/andliga ledare: Imam. Rabbin, präst

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion HEJA år 4-6

Religionskunskap 4-6

På väg mot
Har grunläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Kunskaper i religion
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Livsfrågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Resonera om moraliska frågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Reflektera kring moraliska frågor
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: