Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alkohol Narkotika Tobak Doping

Skapad 2018-12-07 10:44 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Du kommer att få söka fakta om alkohol, tobak,narkotika och dopingmedel och ta reda på hur de påverkar kroppen. Förstå vilka skador och konsekvenser de olika ämnena kan medföra.
Grundskola 8 – 9 Biologi
Vi kommer att jobba med information om alkohol, tobak, dopingmedel och narkotika och ta reda på hur de påverkar kroppen. Förstå vilka skador och konsekvenser de olika ämnena kan medföra.

Innehåll

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • föra resonemang
  • använda tillförlitliga källor
  • skapa en text med god anpassning av innehållet

Jag kommer att bedöma dig i:

  • diskussioner
  • muntliga och skriftliga redovisning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

  • par/gruppdiskussioner
  • filmer
  • genomgångar
  • uppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt

Uppgifter

Matriser

Bi
Alkohol Narkotika Tobak Doping

F
E
C
A
Diskutera frågor som rör hälsa...
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information, källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda informationen
Eleven kan använda informa¬tionen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: