Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1

Skapad 2018-12-07 11:54 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Hur kommer det sig att vi har olika årstider och vad händer med naturen under dessa årstider? Vi kommer jobba med årstidsväxlingar i naturen och djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att vara ute och själva se och uppleva vad som händer i naturen under året. Vi kommer även titta på filmer och titta/läsa i böcker. Utifrån det vi ser och hör kommer vi sedan samtala om på vilket sätt naturen förändras och varför, samt hur djur och växter anpassar sig därefter. Under arbetets gång så kommer vi dokumentera det vi lär oss. All dokumentation kommer sedan sammanställas till boken "Året runt i naturen"

Mål för arbetsområdet:

När vi jobbat klart med arbetsområdet är målet att du ska kunna:

 • årstidernas namn och vilka månader som hör till respektive årstid.
 • berätta om de fyra årstiderna och vad som är speciellt för dem. 
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna genom samtal utifrån bilder och texter.
 • berätta om något djurs eller växts livscykel.
 • genomföra fältstudier och dokumentera dessa.

Begrepp du kommer möta: livscykel, anpassning, årstid, månad, år, fältstudie, undersökning, dokumentera - dokumentation

Så här kommer arbete att bedömas:

Jag kommer att titta på det du gör under lektionerna, både det muntliga och det du ritar och skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: