Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken X, Kap.4: Algebra och mönster

Skapad 2018-12-07 15:17 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Tal och räkning Matematikbokenxyz.
Grundskola 7 Matematik
I vilken ordning räknar jag när multiplikation blandas med addition? Vad betyder algebra och hur löser man en ekvation? Allt det ska vi fortsätta med i kapitel 4!

Innehåll

Genomförande

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med och lära oss,

 • hantera räknesätten i rätt ordning - prioriteringsregeln
 • teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt
 • tolka och beskriva numeriska uttryck
 • vad en variabel är
 • skapa mönster
 • lösa ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

Lektionsplan

 

Vecka Delområde Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Kapitel
2 4.1       Uppstart Algebra och mönster
3 4.1 Genomgång numeriska uttryck Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier  
4 4.2, 4.3 Genomgång algebraiska uttryck Lärarstöd och självstudier Genomgång mönster Lärarstöd och självstudier  
5 4.4 Genomgång teckna algebraiska uttryck Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier  
6 4.5 Genomgång ekvationer Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier  
7 4.6 Genomgång teckna ekvationer Lärarstöd och självstudier Lärarstöd och självstudier Repetition  
8 Prov och repetitioner Repetition Repetition Prov Feedback  
9 LOV LOV LOV LOV LOV LOV

 

Begrepp

Algebraiska uttryck, numeriska uttryck, variabel, logik, mönster, talföljd, ekvation, likhet, obekant

Material

Vi jobbar i matematikboken X. Delkapitlens respektive sidor finns i beskrivet i början av boken. 

Läxor

Inför varje genomgång skall du ha sett filmen kopplat till det delkapitlet på http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

Läxan intygas som gjord av förälder i läxboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik åk 7 Kapitel 4

Ännu inte godkänd
Insats krävs
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Problemlösning
Begrepp, resonemang
Metod
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: