Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 18 - åk 6 ty VB "sektion 1-4"

Skapad 2018-12-07 16:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Presentera dig Ställa och besvara enkla frågor Räkna 1-100
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Hallo! Wie geht´s, Zahlen und Uhrzeiten, Farben....

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta kort om dig själv.

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, samtala, skriva och lyssna. 

Genomförande

Du ska kunna:
* presentera dig

* fråga vad någon heter
* tala om hur du mår
* fråga hur någon mår
* räkna på tyska

* alfabetet

* fråga och tala om hur mycket klockan är
* veckodagarna, månaderna och årstiderna 
* färger på tyska

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under terminen. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Bedömning


Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift och att först talad tyska.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. 

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift och förstå talad tyska.

Matriser

M2
Mahlzeit A, kap 1-4, presentera dig, ställa och besvara frågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• förstå innehållet i talat språk
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
• formulera sig och kommunicera i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: