Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Händelsemaskin

Skapad 2018-12-07 17:46 i Diseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Teknik
Bygga en händelsemaskin samt planera och utvärdera.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig om och testa på att:

 • bygga en teknisk lösning

 • använda något av de enkla maskinerna 

 • göra en planering

 • skriva en utvärdering

 

Du kommer att få:

 • planera, bygga och utvärdera en händelsemaskin

 

Krav för byggandet: 

 • Använda det material som finns tillgängligt

 • Ha med minst en enkel maskin (hävstång, lutande plan etc)

 

För att se hur du nått målen med arbetet, kommer jag att bedöma dina kunskaper på följande sätt:

 • din arbetsgång, hur du stöter på och löser problem

 • hur du dokumenterar och utvärderar ditt bygge

Uppgifter

 • Slutprodukten

 • Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: