Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system i hemmet & samhället

Skapad 2018-12-07 18:30 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola F Teknik
Eleverna ska undersöka hur tekniska system i hemmet och samhället fungerar

Innehåll

Infrastruktursystemen i samhället samverkar med oss och våra hem, därför ska vi lära oss de vardagliga system, hur de fungerar och vilken funktion de har. Vi kommer också att bygga modeller av infrastruktursystemen. 

Vi kommer att lära oss detta genom att se på informationsfilmer och med hjälp av olika källor på nätet. 

 

Infrastruktursystemen vi kommer att arbeta med: 

 • El
 • Vatten
 • Avlopp
 • Avfall
 • Internet
 • Vägar

Eleverna kommer i mindre grupper skapa deras system i en fysisk modell som sedan ska redovisas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: