Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfastighet i Teknik

Skapad 2018-12-07 19:04 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola 5 Teknik
En bros hållfastighet prövas på olika sätt genom beräkningar och modellbyggande i olika material.

Innehåll

Eleverna lär sig om hållfastigheter genom att studera broar och andra stora byggnader i världen. 

Eleverna får sedan bygga broar av olika material för att uppnå god hållfastighet och stabilitet till ett särskilt ändamål. Eleverna får tillsammans bygga och diskutera och pröva sig fram till goda och hållfasta konstruktioner för brobyggen. Eleverna får pröva att bygga deras konstruktioner med olika material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: