Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kap 4, 5, och 6

Skapad 2018-12-08 08:01 i Kristinedalskolan Stenungsund
Här ska vi fortsätta räkna med tal i decimalform. Vi ska lära oss avrunda och överslagsräkna. Vi ska repetera och färdighetsträna bland annat uppställningar i de fyra räknesätten. Även nya områden inom geometri, vikt och volym ska du få möta.
Grundskola 5 Matematik
Nu ska du få vidareutveckla dina kunskaper om tal i decimalform. Du ska lära dig hur man både avrundar och överslagsräknar samt repetera och träna vidare på uppställningar i de fyra räknesätten. Du kommer få möta nya områden i geometri där vi kommer mäta och omvandla mellan olika längdenheter. Vi kommer möta och arbeta med skala, vinklar omkrets, area, vikt och volym.

Innehåll

Syfte

 

 

Konkretisering av mål

Detta arbetsområde som är indelat i tre kapitel ska då få träna på följande mål:

Kapitel 4

  • avrunda tal
  • överslagsräkning i de fyra räknesätten
  • beräkningar
  • välja lämpliga räknesätt

Kapitel 5

  • mäta och jämföra längder
  • samband mellan längdenheter
  • skala
  • mäta och jämföra vinklar
  • egenskaper hos vanliga figurer som triangel, rektangel mm
  • area och omkrets för vanliga figurer

Kapitel 6

  • Jämföra och uppskatta olika föremåls volym och vikt
  • samband mellan olika enheter i volym och vikt
  • lämpliga metoder för beräkningar
  • använda miniräknare

Arbetssätt

 

  • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och genomgångar där du introduceras och får träna på de olika momenten. 
  • Du kommer att arbeta enskilt med din planering med uppgifter på olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp och lösa uppgifter som kräver kommunikation och resonemang.
  • Vi kommer att arbeta praktiskt för att synliggöra och förstärka de matematiska områdena.

 

Bedömning

Du kommer redovisa dina kunskaper på lektioner, vid genomgångar, enskilt arbete samt grupparbeten. Vi kommer även ha skriftliga test. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
    Ma  E 6
  • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
    Ma  E 6
  • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Ma  E 6
  • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Ma  E 6
  • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
    Ma  E 6
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
    Ma  E 6
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
    Ma  E 6
  • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
    Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: