Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - Inifrånperspektiv från Andra världskriget

Skapad 2018-12-08 08:23 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med texter av och om människorna som upplevde Andra världskriget.

Innehåll

Inifrånperspektiv från Andra världskriget

Under detta projekt kommer vi att arbeta med Hédi Freids bok Frågor jag fått om förintelsen, utdrag ur Anne Franks dagbok, dokumentär om människorna som satt i lägren samt att skriva insändare om mänskliga rättigheter med kopplingar till de verk vi läst och sett.  

Medan SO:n fokuserar på kriget i ett större perspektiv så fokuserar vi i Svenska på ett inifrånperspektiv där vi läser om människorna som drabbades av kriget och hur detta kan se ut i relation till mänskliga rättigheter. 

Vi kommer ha samarbete med ämnet SO.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Se kursplan längre ner.

innehåll

Se centralt innehåll ur kursplanen längre ner.

Examination

Du kommer examineras genom att skriva en insändare med koppling till de verk vi läst/sett. 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven ur kursplanen längre ner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: