Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelskprov 9c ht 2018

Skapad 2018-12-08 09:42 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F Engelska
Vi gör gammalt nationellt prov i läsförståelse, hörförståelse och uppsats. Du gör årets muntliga nationella prov.

Matriser

En
Engelskprov 9c hösttermin 2018

Tala och samtala

F
E
C
A
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig (...) till syfte, mottagare och situation.
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning
tydligt och med flyt samt med viss anpassning
Dessutom kan eleven välja och använda sig av (...) strategier som (...) och förbättrar interaktionen.
i huvudsak fungerande i viss mån löser problem i
fungerande löser problem
väl fungerande och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriva

F
E
C
A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra (...) förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade

Lyssna och förstå

F
E
C
A
Eleven kan förstå (...) i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med (...) agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart resultat
välgrundat tillfredsställande resultat
välgrundat och nyanserat gott resultat
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven (...)
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Läsa och förstå

F
E
C
A
Eleven kan förstå (...) lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i
såväl helhet som detaljer i
Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med (...) agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart resultat
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: