Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden

Skapad 2018-12-08 09:56 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Vi kommer under första halvan av höstterminen arbeta med geografi och området Norden.

Innehåll

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer under v. 34 - 45 arbeta med so-ämnet geografi, området Norden.

Vi kommer att följa UR-serien Geografens testamente och arbeta på olika sätt med de olika avsnitten.

Vi kommer att diskutera, ha genomgångar, titta på faktafilmer och läsa texter om länderna i Norden.

Vi kommer öva på att använda olika kartor och kartböcker.

Vi kommer att använda Seterra när vi arbetar med namngeografi.

Eleverna kommer i par/grupper skriva faktatexter om olika länder.

Vi kommer också prata om samerna och läsa boken "SMS från Soppero" i samarbete med svenskämnet.

I samarbete med svenskämnet kommer vi också prata om nordiska språk.

 

Viktiga begrepp

Naturgeografi

Vegetation

Topografi

Klimat

Läge

Yta

Naturresurser

Kulturgeografi

Statsskick

Handel

Import

Export

Infrastruktur

 

De stora frågorna

Var bor människor i Norden och varför just där?

Vad finns det för likheter och skillnader mellan länderna i Norden?

Vilka samband finns mellan naturlandskap och kulturlandskap?

 

Mål

Förstår samband mellan naturlandskap och kulturlandskap

Känna till processer som förändrar jordytan och förstå konsekvenserna.

Förstå varför människor bor på en viss plats.

Kunna använda geografiska begrepp.

Kunna använda kartor och ha koll på namngeografi.

 

Bedömning

Skriftliga/muntliga prov samt visa vad man kan på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: