Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Religion åk 9

Skapad 2018-12-08 10:33 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Bedömningsmatris för arbetsområde kring bl.a. hinduism och buddhism i åk 9.

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - Indelade i moment (Inkl F) (rätta)

Religioner och andra livsåskådningar

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /………/ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Dessutom för eleven /............../ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade

Religion och samhälle

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva/………/underbyggda resonemang
enkla samband med enkla och till viss del
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl
komplexa samband med välutvecklade och väl

Identitet och livsfrågor

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan också föra /………/ resonemang om hur livfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som
enkla till viss del för resonemanget framåt
utvecklade för resonemanget framåt
välutvecklade och nyanserade för resonemanget framåt och fördjupar det

Etik

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra /...../ underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i /...../ fungerande sätt.
enkla och till viss del huvudsak fungerande sätt.
utvecklade och relativt väl relativt väl
välutvecklade och väl väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: