Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK År 9. Energiarbete - skriftliga uppgifter

Skapad 2018-12-08 10:57 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Innehåll

Under terminen har vi arbetat med temat energi. Följande ligger till grund för bedömningen av dina kunskaper:

  • Lektionsarbete
  • Skriftlig text om hur dina energislag fungerar.
  • Skriftlig text om hur dina energislag påverkar individ, samhälle och miljö
  • Läxförhör energi
  • Källdiskussion

Uppgifterna finns publicerade i classroom. Nedan ses en bedömning av dessa uppgifter.

Matriser

Fy
FYSIK åk 9: Söka information

Kunskapskrav 3: Söka information

F
E
C
A
Kunskapskrav 3
Söka information. Sammanfattad bedömning.
  • Fy  E 9
  • Fy  C 9
  • Fy  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Grund till bedömningen av kunskapskrav 3

F
E
C
A
Antalet källor
Antalet källor
Eleven använder minst två källor
Eleven använder minst tre källor
Eleven använder minst fyra källor
Källförteckning
Källförteckning
Eleven anger någon källa i sitt arbete.
Eleven presenterar någon källa enligt given mall.
Eleven presenterar alla källor enligt mall.
Källornas trovärdighet
Eleven skriver ett kortfattat resonemang om sina källor utifrån två av källkritikens "superfrågor"
Eleven skriver ett utvecklat resonemang om sina källor utifrån källkritikens "superfrågor".
Eleven skriver ett välutvecklat resonemang om sina källor utifrån källkritikens "superfrågor" samt Resonerar om ytterligare en källa som inte användes på grund av trovärdighet.

Fy
FYSIK År 9. Energiarbete - text om energislag

F
E
C
A
4. Använda information och anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussionerna för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning tull syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10. Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
11. Fysikaliska samband i vardagslivet och samhället
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
13. Påverkan på miljö och hållbar utvecking
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Fy
FYSIK År 9. Energiarbete - läxförhör

F
E
C
A
10. Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
11. Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: