Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Jorden skapades och livets början

Skapad 2018-12-08 14:18 i Figeholmskolan Oskarshamn
Big Bang och andra skapelsteorier
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi kommer att lära oss om hur vetenskapsmännen ser på hur Jorden har bildats genom Big Bang . Vi kommer också att lära oss om andra teorier såsom skapelseberättelsen från Kristendomen. Hur den tänker sig att allt uppstått.

Vi kommer att följa utvecklingen av djur och växter,  från det första livet i havet till ryggradsdjurens och däggdjurens utveckling. Vi stannar när dinosaurierna gör intåg.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte - Förmåga/förmågor

Genom undervisningen ska eleven få möjligheten att:

- lära sig om livets utveckling på jorden. 

Kunskapskrav

Du ska:

- kunna berätta med egna ord om Big Bang och hur Jorden bildades
- kunna berätta om Skapelseberättelsen enligt Kristendomen och andra religioner ,
- kunna berätta om hur det första livet uppstod i haven och på land med hjälp av bildstöd

- ska kunna orientera dig på en tidslinje.

Undervisningen

Vi kommer att:

- läsa faktatexter .

- se på pedagogiska filmer.

- skriva egna faktatexter och illustrera dessa.

- göra en tidslinje.

- titta på fossiler.

Bedömning

Bedömning görs efter din förmåga att:

* delta i grupparbete, diskussioner och samtal i helklass och grupp.

* aktivt vara delaktig i vår gemensamma dokumentation i vår Historiabok..

* visa förståelse av det du lärt dig på lektionerna vid skriftligt eller muntligt test .

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: