Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 Skriva (SvA)

Skapad 2018-12-08 15:43 i Figeholmskolan Oskarshamn
Under år 1 kommer eleverna att få utveckla sitt skriftspråk. Vi kommer att uppmuntra elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen vill vi stimulera elevernas förmåga att skapa egna texter enskilt och tillsammans med andra.
Grundskola 1 Svenska
I år 1 arbetar vi med grundläggande bokstavskännedom.Vi lär oss skriva läsbara bokstäver med bekväm pennfattning .Vi tränar på att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord och meningar i både tal och skrift.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska skriftspråket.

 

Arbetssätt och undervisning

Detta arbetar vi med under läsåret
.

 •  En eller två bokstäver  presenteras per vecka.Vi tränar på att  lära oss skriva stora och lilla bokstaven rätt på egen hand.Det gör vi  genom att spåra bokstaven på förskrivna blad och i våra bokstavsböcker.
 • Vi tränar på pennfattning
 • Vi tränar på bokstavens namn  och dess ljud och ritar en bild som börjar på den aktuella bokstaven
 • Vi tränar på att koppla rätt ljud till  rätt bokstav
 • Vi analyserar var ett ljud finns i ett ord (först, i mitten eller i slutet
 • Vi tränar på alfabetet
 • Vi skriver egna ord med den aktuella bokstaven.
 • Vi tränar på att skriva ord/meningar  i vår veckologg
 • Vi skriver  och ritar i "Min bok" som är elevens egna bok där de skriver egna ord och bildtexter.
 • Vi tränar på hur man bygger en mening med ord.
 • Vi tränar på stor bokstav i namn och i början av en mening samt punkt.

 

 

 

Visa vad du lärt dig

 • Du ska kunna skriva, namnge och ljuda alfabetets alla bokstäver.
 • Du ska veta i vilken ordning bokstäverna i alfabetet kommer.    
 • Du ska kunna skilja på stor och liten bokstav. 
 • Du ska kunna skriva en mening med stor bokstav och punkt.

 

 

Tidsram

Arbetet pågår under läsåret i år 1.

Bedömning

Bedömning görs enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i skrivutveckling i svenska som andraspråk

och enligt aktuell arbetsmatris nedan.

 

Se aktuell arbetsmatris.

skriva
 
Kan skriva, namnge och ljuda några bokstäver
Kan skriva, namnge och ljuda de flesta bokstäver
Är säker på att skriva, namnge och ljuda alla bokstäver
   
Är osäker på liten och stor bokstav
Är säker på liten och stor bokstav
 
Skriver ofullständiga meningar
Skriver hela meningar till viss del med stor bokstav och punkt
Skriver hela meningar med stor bokstav och punkt
alfabetiskt ordning
 
 
Kan till viss del i vilken ordning bokstäverna i alfabetet kommer
Är säker på i vilken ordning bokstäverna i alfabetet kommer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: