Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Organisk Kemi - Kolhydrater, proteiner och fetter och Biologi - ämnen i maten och matspjälkningen

Skapad 2018-12-08 15:56 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi Biologi
Det här avsnittet av kolföreningarnas kemi och matspjälkningen i biologi handlar om ämnen som finns i vår mat och som vi behöver till vår kropp.

Avsnittet avslutas dels med ett teoriprov men även med ett laborationstest där du på egen hand ska analysera vad en godisbit innehåller.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att

 • Genomföra undersökningar och redovisa resultaten
 • Använda olika kemiska och biologiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • Använda dina kunskaper i kemi och biologi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med kolhydrater, proteiner och fetter genom att

 • Repetera fotosyntesen och cellandningen
 • Lyssna på genomgångar och titta på filmer om ämnesgrupperna
 • Rita och tolka strukturformler
 • Lära dig analysmetoder för att laborativt känna igen druvsocker, stärkelse, protein och fett
 • Själv analysera en godisbit och ta reda på om den innehåller druvsocker, stärkelse och/eller protein
 • Matspjälknings organens olika delar och funktioner samt hur de samarbetar för att bryta ner födan.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar om kolhydrater, fetter och proteiner. Lektionerna mellan teoripassen kommer du få laborera.

Vi kommer även ha genomgång av matspjälknings kanalen.

Redovisning

Du redovisar laborationerna i classroom.

Laboration godisanalys ska du redovisa tydligt. Den här laborationen kommer att bedömas, både hur självständigt och säkert du laborerar med även hur väl du kan tolka ditt resultat.

Teorikunskaperna redovisar du på förhöret.

Till din hjälp vid inläsningen av faktakunskaperna ligger det filmer på NO-siten.

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer bedömas på laborationer och teorikunskaperna både i kemin och biologin.

Reflektion

Några frågor att reflektera över. Skriv svaret här nedan.

1.Upplever du att du fått med dig kunskaper efter arbetsområdet?

2. Berätta hur du tyckte att det gick att laborera helt själv?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: