Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA tema "Förändringar" HT 2018 år 1

Skapad 2018-12-08 15:59 i Figeholmskolan Oskarshamn
Temat förändringar består av femton uppdrag, där vi utforskar sambandet mellan olika förändringar. Barnen undersöker vad som händer när de blandar ett fast ämne med en vätska. De prövar olika sätt att blanda, lösa upp och separera ämnen. Vi arbetar undersökande med förutsägelser, experiment, samtal och redovisningar/dokumentation både enskilt och i grupp..
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi undersöker olika ämnen och deras egenskaper.

Vart tog vattnet vägen?

Kan något försvinna?

Du kommer att experimentera och undersöka olika ämnen för att få svar på dina frågor.

Vi arbetar tillsammans i par och i grupp med att göra förutsägelser och observationer.

Vi kommer att dokumentera våra upptäckter tillsammans och enskilt, både med bilder och text.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

* hur man kan sortera ämnen i grupper genom deras egenskaper - fast, flytande, gas
* egenskaper hos olika fasta ämnen.
* egenskaper hos vätskor.
* vad som sker när man blandar olika ämnen.
* hur man kan separera en blandning eller lösning.
* hur man jobbar på ett naturvetenskapligt arbetssätt
* vad en förutsägelse är
* hur man dokumenterar.
Centralt innehåll

Undervisning

Temat "Förändringar" består av femton uppdrag, där vi utforskar sambandet mellan olika förändringar. Du kommer att undersöka vad som händer när du blandar ett fast ämne med en vätska. Sedan kommer du att prova olika sätt att blanda, lösa upp och separera ämnen. Du får prova att framställa nya former av ämnen genom olika blandningar.

Vi arbetar undersökande med förutsägelser, experiment, samtal och redovisningar/dokumentation. Arbetet kommer att vara laborativt där du samtalar och samarbetar med dina kamrater, oftast parvis. Du får genom dessa olika uppdrag uppleva, genomföra/undersöka, reflektera och dokumentera. Vid arbetet kommer du att få göra en förutsägelse vad du tror kommer att hända samt alltid avsluta med en gemensam sammanfattning, reflektion och uppföljning om din förutsägelse stämde. Du gör också en egen dokumentation av varje uppdrag. Du kommer att ha ett litet häfte med all din "forskning" och dokumentation när arbetet är klart.Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Det som ligger till grund för bedömningen är hur väl du kan:

* delta i diskussioner och lyssna på andra
* göra egna förutsägelser (gissa/tro vad som kommer att hända) och berätta vad DU tror
* samarbeta med din arbetskompis
* delta aktivt och visa intresse för arbetet
* skilja på fasta ämnen, vätskor och gas samt kunna beskriva deras egenskaper
* sortera ämnen i grupper efter olika egenskaper
* förklara vad som händer när du blandar fasta ämnen med vätskor
* dokumentera rita och/eller skriva under arbetets gång
* göra jämförelser mellan dina resultat och kompisarnas

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

* Genom att delta aktivt vid varje lektionstillfälle
* Genom att berätta, rita, skriva om det genomförda uppdraget.
* Genom att kortfattat kunna berätta för en vuxen om temats innehåll och om vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: